• 0-2622-1919
  • eicenter_ttc@ttc.ac.th

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานระดับภาค กลุ่มกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 - ระดับดีเยี่ยม

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานระดับภาค กลุ่มกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

ได้รับการประเมิน ระดับดีมาก

previous arrow
next arrow
Slider


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ


ข้อมูลศูนย์บ่มเพาะ


กระบวนการบ่มเพาะฯ


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร. 0-2622-1464