ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

  • 0-2622-1919
  • eicenter@ttc.ac.th

Pho Leaf Coffee

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

TTC Travel-ท่องเที่ยว

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ


บริการของศูนย์ฯ


กระบวนการบ่มเพาะฯ


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร. 0-2622-1464 Website: www.ttc.ac.th