ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

test test 

 

 

 

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas